เปลี่ยนชื่อเกมของคุณเป็นอื่นเพื่อลดปัญหา

คุณรู้ไหมว่าเกมเพลิงเกมคืออะไร?เกมเพลิงเกมเป็นเกมประเภทหนึ่งที่สร้างความเสียหายให้แก่สังคมและผู้เล่น โดยเฉพาะในหมู่เด็กและเยาวชนเพราะทำให้ผู้เล่นรู้สึกเบื่อหน่ายต่อกฎหมายและประเพณีของสังคม และบ่อยครั้งทำให้เกิดอารมณ์โกรธแค้นและความรุนแรง

เมื่อเล่นเกมประเภทนี้ ผู้เล่นมักจะใช้คำหยาบคายหรือคำรุนแรงเพื่อโจมตีและกลั่นแกล้งผู้เล่นคนอื่น บางครั้งการโต้เถียงกันสามารถลุกลามเป็นความขัดแย้งรุนแรง และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือทำร้ายร่างกายของผู้อื่น ผู้เล่นเกมประเภทนี้มักจะรู้สึกผ่อนคลายและสนุกสนานเมื่อดูเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น แต่พวกเขาไม่รู้ว่าการกระทำของพวกเขามีผลกระทบต่อสังคมและส่วนรวม

เกมประเภทนี้ยังสามารถทำให้เด็กและเยาวชนเสียความสามารถในการรู้จักกติกาและมารยาทของสังคมได้ ผู้เล่นมักจะแสดงออกถึงความคิดเห็นและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นโดยไม่ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของพวกเขา ซึ่งส่งผลเสียต่อการรู้จักและการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในชีวิตจริง

เกมประเภทนี้อาจทำให้ผู้เล่นรู้สึกเบื่อหน่ายต่อสังคมและประเพณีของสังคม และบ่อยครั้งทำให้เกิดอารมณ์โกรธแค้นและความรุนแรง ผู้เล่นอาจใช้คำหยาบคายหรือคำรุนแรงเพื่อโจมตีและกลั่นแกล้งผู้เล่นคนอื่น บางครั้งการโต้เถียงกันสามารถลุกลามเป็นความขัดแย้งรุนแรง และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือทำร้ายร่างกายของผู้อื่น

เกมประเภทนี้ยังสามารถทำให้เด็กและเยาวชนเสียความสามารถในการรู้จักกติกาและมารยาทของสังคมได้ ผู้เล่นมักจะแสดงออกถึงความคิดเห็นและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นโดยไม่ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของพวกเขา ซึ่งส่งผลเสียต่อการรู้จักและการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในชีวิตจริง

ดังนั้น ผู้เล่นเกมประเภทนี้ควรระมัดระวังและเลือกเกมที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อตนเองและสังคมรอบข้าง