วิธีการใช้ ‘เครื่อง กั้น หยอด เหรียญ ราคา’ ในเกมอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องกั้นหยอดเหรียญราคาเป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องจ่ายเงิน ตัวเครื่องจะปฏิเสธการรับเหรียญหรือการใช้บัตรเครดิต และบางรุ่นอาจจำเป็นต้องใช้การสแกนรหัสเพื่อเปิดใช้งาน

การใช้เครื่องกั้นหยอดเหรียญราคาในเกมอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้โดยการติดตั้งและตั้งค่าเครื่องกั้นตามคำแนะนำของผู้ผลิต ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะปิดใช้งานการรับเหรียญหรือการใช้บัตรเครดิตบนเครื่องเกมหรือเครื่องเล่นเกม

ในบางกรณี ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะกำหนดจำนวนเงินที่สามารถใช้จ่ายในเกมได้ โดยการตั้งค่าเครื่องกั้นหยอดเหรียญราคา ผู้ใช้สามารถป้องกันไม่ให้เด็กหรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้จ่ายเงินจำนวนมากในเกมอิเล็กทรอนิกส์

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ควรระวังว่าเครื่องกั้นหยอดเหรียญราคาไม่สามารถป้องกันการใช้จ่ายเงินทั้งหมดในเกมได้ บางครั้งเด็กหรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจสามารถใช้บัตรเครดิตของผู้อื่นหรือใช้เทคนิคอื่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องกั้นหยอดเหรียญราคา

ดังนั้น ผู้ใช้ควรตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินของเด็กหรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างใกล้ชิด และควรเลือกใช้เครื่องกั้นหยอดเหรียญราคาเป็นเพียงหนึ่งในหลายวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้จ่ายเงินในเกมอิเล็กทรอนิกส์มากเกินไป